دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت

در اواخر دهه هشتاد میلادی، نویسندگان علوم مدیریت کارآفرینی را مورد توجه قرار دادند و علی رغم مدت کوتاهی که صرف موضوعات رفتار کارآفرینی در مدیریت شده، نتایج گسترده ای به دست آمده می باشد (پروکوپنکو و پولین[1]، 1991).

در جدول 2-1 کارآفرینی از دید بعضی از دانشمدان علم مدیریت نشان داده شده می باشد.

دراکر، کارآفرینی را منظری برای تغییر می داند که همیشه در جستجوی تغییر می باشد، نسبت به آن از خود واکنش نشان می دهد و آن را یک فرصت و شانس می داند.او در درجه اول مدیریت کارآفرینی را پاسخی به نوآوری، و تمایل به تغییر را یک فرصت می داند، نه یک تهدید و برای ایجاد یک فضای کارآفرینانه، سیاست ها و روش هایی را پیشنهاد می کند.دوم اینکه معتقد می باشد معیارهای سیستماتیک برای ارزیابی عملکرد یک شرکت به عنوان یک کارآفرین یا نوآور حیاتی بوده و هدف از آن توسعه عملکرد می باشد و سوم آن که، ساختار سازمانی را مناسب ترین فضا برای ایجاد کارآفرینی می داند.

وسپر[2] کارآفرینی را فرآیندی می داند که برای شرکت های معتبر، چه کوچک باشند و چه بزرگ، رقبای مستقل و جدیدی را معرفی می کند. او کارآفرینان را افرادی می داند که رقابت را افزایش
می دهند؛ شرکت های موجود را به چالش می کشانند؛ به دنبال فرصت های مناسبی هستند تا در محیط بازار، نیازهای برآورده نشده را برآورده کنند؛ فناوری ها را منتقل نمایند؛ عقاید جدیدی را آفریدهو آن ها را اجرا کنند؛ سرمایه گذاری را ترغیب می نمایند؛ و همراه با آن به دنبال مشاغل جدید هستند.

 

جدول 2-1- کارآفرینی از دید دانشمندان مدیریت (اکبری، 85)

تیمونز[7]، کارآفرینی را توانایی خلق و ساخت چیزی ارزشمند از هیچ می داند.این مفهوم یعنی شروع، انجام، دستیابی و ایجاد یک شرکت یا سازمان. پینکات[8]، تأثیر کارآفرینی را خلق نوآوری، و نوآوری، را یک نابودی خلاقانه می داند. تأثیر او در موضوع کارآفرینی آن می باشد که او با کمک واژه کارآفرین، تأثیر کارآفرینی یک سازمان را از سازمان های بیرون جدا می کند.

هوارد استیونسون[9] که یک نظریه پرداز برجسته کارآفرینی دانشکده بازرگانی هاروارد می باشد، عنصر ابتکار و تدبیر (چاره اندیشی) را به پژوهش خود اضافه کرده و مدیریت کارآفرینی را از روشهای جاری مدیریت ” اجرایی” مجزا می کند. از نظر او کارآفرینان نه تنها فرصت هایی را می بینند که از خاطر مدیران اجرایی رفته اند، بلکه اجازه نمی دهند منابع اولیه شان، حق انتخابشان را محدود نماید. کارآفرینان منابع دیگری را برای تحقق اهداف کارآفرینی خود بسیج می کنند. به گونه کلی استیونسون، کارآفرینی را فرایند خلق ارزش، همراه با منابعی منحصر به فرد جهت بهره برداری از یک فرصت
می داند (پروکوپنکو و پولین،1991).

پارستون[10]، فرایند کارآفرینی را به عنوان رفتار مدیریتی که دائماً از فرصت ها برای دستیابی به نتایج مافوق ظرفیت های افراد بهره برداری می کند، تعریف می نماید (تامپسون[11]،1999).

تامپسون بر اساس ترکیب یافته های تحقیقات کلیدی، نه نکته اساسی راجع به کارآفرینی را اظهار می کند:

  1. کارآفرینان افرادی هستند که خود را از دیگران متمایز می سازند.
  2. کارآفرینی موضع یابی و بهره برداری از فرصت هاست.
  3. کارآفرینان منابع مورد نیاز برای بهره برداری از فرصت ها را می یابند.
  4. کارآفرینان ارزش افزوده ایجاد می کنند.
  5. کارآفرینان شبکه سازان اجتماعی و مالی خوبی هستند.
  6. کارآفرینان دارای دانش عملی هستند.
  7. کارآفرینان مدیریت ریسک دارند.
  8. کارآفرینان در روبرو شدن با ناملایمات دارای قاطعیت و اراده هستند.
  9. کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری را شامل می گردد (تامپسون،1999).

[1] – Prokopenko &  Pavlin

[2]– Vesper

[3]– Leibenstein

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]– Peterson

[5]– Timmonz

[6]– Fry

[7]– Timmonz

[8]– Pinchot

[9]– Stevenson

[10]– Parston

[11]– Thompson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.