دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان

پس از روانشناسان، جامعه شناسان در اوایل دهه 1960 به مطالعه کارآفرینی پرداختند، آنها رویکردهای رفتاری را مطرح کردند. بر خلاف رویکرد روانشناسی که بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرین تأکید دارد، رویکرد رفتاری بر فعالیت های کارآفرین تأکید می کند. تئوری های جامعه شناختی نیز در جستجوی این هستند که چگونه محیط بر کارآفرینی تأثیرگذار می باشد. بعضی از عوامل محیطی تأثیرگذار بر محیط کارآفرینی در حوزه جامعه شناختی عبارتند از:

  1. اهمیت نرخ سرمایه گذاری سازمان ها
  2. عوامل سیاسی و خط مشی دولت
  3. فرهنگ
  4. جایگاه مکانی
  5. حرفه ای شدن کارآفرینی (هرلی[1]،1999).

 

جامعه شناسان کارآفرینی را به عنوان یک پدیده اجتماعی در نظر گرفته و به مطالعه ارتباط متقابل بین کارآفرینان و سایر قسمتها و گروههای جامعه پرداخته‌ند.در زیر به تبیین بعضی عوامل جمعیت شناختی می پردازیم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تجربه کاری: وین راش و کوپر[2] در تحقیقات خود دریافتند که بیش از 97% از شرکت های جدید با تکنولوژی بالا، حداقل دارای مؤسسی بودند که قبلاً در همان صنعت کار کرده می باشد. از این رو کارآفرینان، خواه موفق و خواه ناموفق در صنعت خود دارای تجربه کاری قبلی بوده اند.

– تحصیلات: وسپر معتقد می باشد کارآفرینانی که احتمال شکستشان بیشتر می باشد، کسانی هستند که تجربه دارند اما تحصیلات ندارند. گروه دیگری که احتمال شکستشان بیشتر از گروه اول می باشد، کسانی هستند که آموزش دیده اند اما تجربه ندارند.برعکس، کارآفرینانی که هم تجربه دارند و آموزش
دیده اند، پر سود ترین فعالیت ها را هدایت می کنند.(صمد آقایی،78)

– سن: اساساً نمی توان سن مطلوبی را برای آغاز فعالیت های کارآفرینانه معین نمود. مطالعات نشان می دهد که 88% کارآفرینان بین سنین 20 تا 50 سالگی و 65% آنها بین سنین 20 تا 40 سالگی فعالیت خود را آغاز کرده اند.مردان کارآفرینان معمولاً بین 25 تا 35 یال سن دارند در حالیکه زنان کارآفرین در زمان شروع کار جدید بین 35 تا 40 سال از عمرشان می گذرد (هیرزک و پیترز،2002).

[1]– Hurley

[2]– Weinrauch & Cooper

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.